Бухгалтер

Дата: 12.06.2018
Номер вакансії: 50285325
Місто Київ
Напрямок роботи Фінанси, управлінський і бухгалтерський облік
Обов’язки

• Виконання робіт по веденню бухгалтерського та податкового обліку зобов'язань
і господарських операцій:
- обробка первинних документів по відповідних ділянках бухгалтерського та
податкового обліку;
- віддзеркалення на рахівницях бухгалтерського обліку операцій по обліку
розрахунків з постачальниками;
- віддзеркалення на рахівницях бухгалтерського обліку операцій, що приводять до
виникнення доходів або витрат;
- ведення податкового обліку (обробка податкових накладних);
- забезпечення керівників порівнянною та достовірною бухгалтерською інформацією
по відповідних напрямах (ділянкам) обліку;
- підготовка даних по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання
звітності;
- відстежування збереження бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно
до встановленого порядку для передачі в архів;
- виконання роботи по формуванню, веденню та зберіганню бази даних
бухгалтерської інформації;
- участь в розробці і впровадженні раціональної планової та облікової
документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на
основі вживання сучасних засобів обчислювальної техніки.
Вимоги

• Освіта - вища економічна
• Навички роботи з MS Office: Exel, Power Point
• Досвід роботи не менш 2-х років на посаді бухгалтера, ведучого облік
кредиторської забогованності
• Володіння англійською мовою не нижче рівня intermediate
• Відповідність корпоративним цінностям компанії
• Додаткові знання:
- фінансового, податкового і господарського законодавства;
- організація і управління бухгалтерським і податковим обліком і звітністю;
- порядок оформлення операцій і організація документообігу по розділах обліку;
- правила проведення інвентаризації документів, розрахунків;
- порядок списання з бухгалтерських балансів дебіторської та кредиторської
заборгованності;
- закони України.