Корпоративна соціальна відповідальність

Компанія ПрАТ «МТС Україна» розглядає соціальну відповідальність як відповідальність за вплив рішень і дій ПрАТ «МТС Україна» на суспільство і навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, яка:

  • вносить вклад у стійкий розвиток всіх сфер життя суспільства;
  • враховує очікування зацікавлених сторін;
  • знаходиться у відповідності з чинним законодавством та узгоджується з міжнародними нормами поведінки;
  • застосовується у всіх взаєминах компанії з зацікавленими сторонами;
  • сприяє підвищенню інформаційної прозорості компанії та вдосконаленню її корпоративного управління.

Корпоративна Соціальна Відповідальність в ПрАТ «МТС Україна», як важлива складова стратегії розвитку Компанії, інтегрована в усі рівні Компанії, включаючи продукти, послуги та процеси.

Ми будуємо свою стратегію розвитку відповідно до запитів суспільства і споживачів, головною метою якої є підвищення якості життя людини.