Мета проекту — підвищення рівня мобільної та технічної грамотності у країні. Проект передбачає обмін знаннями та навичками в галузі мобільних технологій між представниками різних поколінь в режимі онлайн через Всеукраїнську освітню мережу «Щоденник.ua».

У рамках проекту українські школярі розробляють і проводять для своїх батьків освітні семінари. З 2013 і по 2014 рік учасниками проекту стали більше 15000 школярів, батьків і вчителів.